מובילה אותך מנטלית ורגשית לתהליך השינוי שבוער לך מתחת לחזיה אז תתכונני לפרוץ גבולות